Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз
Сигнатура 71
Дата на постъпване 28/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз в състав 12 членове, както следва: - за парламентарната група на Коалиция за България – трима; - за парламентарната група на Национално движение Симеон Втори – двама; - за парламентарната група на Движение за права и свободи – двама; - за парламентарната група на Обединените демократични сили – двама; - за парламентарната група на Коалиция “Атака” – един; - за парламентарната група на Демократи за силна България – един; - за парламентарната група на Български народен съюз – един. 2. Избира състав на делегацията, както следва: Атанас Атанасов Папаризов – от парламентарната група на Коалиция за България, Силвия Тодорова Стойчева – от парламентарната група на Коалиция за България, Мая Божидарова Манолова – от парламентарната група на Коалиция за България, Мария Иванова Ангелиева-Колева – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Тодор Найденов Костурски – от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори Росен Златанов Владимиров – от парламентарната група на Движение за права и свободи, Камен Костов Костадинов – от парламентарната група на Движение за права и свободи, Димитър Цвятков Йорданов - от парламентарната група на Обединените демократични сили, Ася Величкова Михайлова - от парламентарната група на Обединените демократични сили, Митко Иванов Димитров – от парламентарната група на Коалиция “Атака”, Константин Стефанов Димитров - от парламентарната група на Демократи за силна България, Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - от парламентарната група на Български народен съюз. 3. Избира за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз Атанас Папаризов от парламентарната група на Коалиция за България. 4. Избира трима заместник-ръководители на делегацията, както следва: Мария Ангелиева-Колева от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, Росен Владимиров – от парламентарната група на Движение за права и свободи и Ася Михайлова от парламентарната група на Обединените демократични сили. Решението е прието от XL Народно събрание на 28 септември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2005 - приет(приет в зала)