Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване на пълномощията на народният представител Пламен Василев Славов
Сигнатура 565
Дата на постъпване 19/04/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България Р Е Ш И : Прекратява пълномощията на Пламен Василев Славов, народен представител от 17. Многомандатен избирателен район – Пловдивски. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 19 април 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/04/2005 - приет(приет в зала)