Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на български военен кораб с щатното му въоръжение и екипаж и водолазна група с оръжие и екипировка извън територията на страната и за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение в морските пространства на Република България и във Военноморската база – Бургас, във връзка с второто развръщане на четвъртата активация на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR)
Сигнатура 537
Дата на постъпване 31/03/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 и т. 3 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България РЕШИ: 1. Разрешава изпращането на българския военен кораб “Антарес” с щатното му въоръжение и екипаж от 42 души и водолазна група с оръжие и екипировка извън територията на страната за времето от 3 до 28 април 2005 г. за участие във второто развръщане на четвъртата активация на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR) и пребиваването му във военноморски бази на държавите от Черноморския басейн, както следва: а) Ерегли, РепубликаТурция – за времето от 3 до 7 април 2005 г.; б) Истанбул, Република Турция – за времето от 8 до 13 април 2005 г.; в) Констанца, Румъния – за времето от 21 до 28 април 2005 г. 2. Разрешава пребиваването в морските пространства на Република България и във Военноморска база – Бургас, за времето от 3 до 28 април 2005 г. във връзка с второто развръщане на четвъртата активация на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение и екипаж, както следва: а) от Военноморските сили на Грузия - патрулен катер “Диоскурия” с екипаж 30 души; б) от Военноморските сили на Румъния – корвета “Мачелариу” с екипаж 100 души; в) от Военноморските сили на Руската федерация – десантен кораб “Цезар Куников” с екипаж 100 души; г) от Военноморските сили на Република Турция – фрегата “Йълдъръм” с екипаж 185 души; д) от Военноморските сили на Украйна – щабен кораб “Славутич” с екипаж 180 души. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 31 март 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/03/2005 - приет(приет в зала)