Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване пребиваването на военен контингент от САЩ с личното си оръжие и техника на територията на Република България за участие в учението “BULWARK 04”
Сигнатура 405
Дата на постъпване 16/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава пребиваването от 1 юли до 19 септември 2004 г. на военен контингент от Въоръжените сили на САЩ в състав до 1300 военнослужещи с личното си оръжие, до 3 военнотранспортни самолета, 10 хеликоптера и 30 единици военна техника на територията на Република България за участие в учението "BULWARK 04".
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/06/2004 - приет(приет в зала)