Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Петко Георгиев Николов
Сигнатура 390
Дата на постъпване 30/03/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Петко Георгиев Николов - народен представител от 26. Многомандатен избирателен район – окръг Софийски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/03/2004 - приет(приет в зала)