Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Константин Любенов Пенчев
Сигнатура 384
Дата на постъпване 19/03/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България Р Е Ш И: Прекратява пълномощията на Константин Любенов Пенчев, народен представител от 26.многомандатен избирателен район Софийски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/03/2004 - приет(приет в зала)