Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Иво Севдалинов Цанев
Сигнатура 381
Дата на постъпване 27/02/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Иво Севдалинов Цанев – народен представител от 19.Многомандатен избирателен район Русенски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/02/2004 - приет(приет в зала)