Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в ръководството на Комисията по икономическа политика
Сигнатура 358
Дата на постъпване 11/12/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание на чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Никола Джипов Николов като заместник-председател на Комисията по икономическата политика. 2. Избира Йордан Ангелов Нихризов за заместник-председател на Комисията по икономическата политика.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/12/2003 - приет(приет в зала)