Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз
Сигнатура 49
Дата на постъпване 03/08/2001
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира постоянна делегация на Народното събрание в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз от 12 народни представители в състав: Даниел Василев Вълчев - председател на делегацията, Весела Атанасова Драганова, Камелия Методиева Касабова, Иван Ганчов Искров, Гергана Христова Грънчарова, Веселин Витанов Близнаков, Димитър Иванов Абаджиев - заместник-председател на делегацията, Асен Йорданов Агов, Ирина Георгиева Бокова - заместник-председател на делегацията, Атанас Атанасов Папаризов, Четин Хюсеин Казак, Ремзи Дурмуш Осман.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/08/2001 - приет(приет в зала)