Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 054-02-24 05/04/2020 Решение ПЛАМЕН ХРИСТОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;
Проект на решение за намаляване на основното месечно възнаграждение на народните представители 054-02-25 05/04/2020 Решение ПЛАМЕН ХРИСТОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;
Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 054-02-23 04/04/2020 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;КРУМ ЗАРКОВ;
Проект на решение за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г. 054-02-21 03/04/2020 Решение КРАСИМИР ЦИПОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЙОРДАН ЦОНЕВ;
Проект на решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители 054-02-22 03/04/2020 Решение ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА;ЕМИЛ ХРИСТОВ;КРАСИМИР ЦИПОВ;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;МЕНДА СТОЯНОВА;ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА;ПЛАМЕН НУНЕВ;ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА;ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ;ВАЛЕНТИН РАДЕВ;ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ;ПЛАМЕН МАНУШЕВ;СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА;МАРИЯ ИЛИЕВА;ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ;АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;ДИМИТЪР ПЕТРОВ;ХРИСТО ГАДЖЕВ;СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА;
Проект на решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение 002-03-5 02/04/2020 Решение
Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2019 г. 002-03-6 02/04/2020 Решение
Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2019 г. 002-03-7 02/04/2020 Решение
Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2019 г. 039-02-1 31/03/2020 Решение
Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2019 г. 020-00-9 31/03/2020 Решение