Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Доклад на Междуведомствената комисия за експертен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2019 г. 002-00-21 13/08/2020 Решение
Проект на решение за внасяне на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. с оглед необходимите мерки за преодоляване на кризата от пандемията на Covid-19 054-02-51 06/08/2020 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;КРИСТИАН ВИГЕНИН;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;КРУМ ЗАРКОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 028-00-9 05/08/2020 Обръщение
Годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2019 г. 002-00-20 31/07/2020 Решение
Проект на решение за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата 054-02-44 30/07/2020 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм 054-02-45 30/07/2020 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по енергетика 054-02-46 30/07/2020 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Проект за решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните 054-02-47 30/07/2020 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина 054-02-48 30/07/2020 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по култура и медиите 054-02-49 30/07/2020 Решение ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;