Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Ветото на Президента върху Закона за опазване на околната среда е преодоляно.
19/09/2002
В парламента протече ново обсъждане на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 23 юли 2002 г. и върнат с Указ № 276 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. Народните представители гласуваха повторно Закона за опазване на околната среда и със 170 гласа "за", "против" 49 и "въздържали се" 3 Законът е приет повторно така, като е гласуван на второ четене на 23 юли 2002 г.

Народните представители се съобразиха с ветото на Президента, наложено върху приетия от Народно събрание на 27 юли 2002 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за банките. Парламентът гласува приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за банките без т. 6 на § 15 в Преходните и заключителни разпоредби със 171 гласа “за”, “против” и “въздържали се” нито един.

Продължава обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Законопроектът е гласуван на второ четене до § 22 включително.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

    Последни новини