Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Безработицата в Черноморския регион и ролята на националните политики за насърчаване на разкриването на работни места обсъдиха участниците в 54-ата Генерална асамблея на ПАЧИС
21/11/2019

Безработицата в Черноморския регион и ролята на националните политики за насърчаване на разкриването на работни места обсъдиха участниците в 54-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в София. Народното събрание е домакин на двудневния форум, в който участват делегации от парламентите на 12-те държави-членки на организацията.

Участниците в 54-ата Генерална асамблея на ПАЧИС приеха препоръка по темата, с която насърчават националните парламенти и правителства да разработват политики за заетост, улесняващи създаването на работни места и обезпечаващи нуждите на пазара на труда в държавите от региона. Препоръчва се да бъдат предприети мерки, които подкрепят уязвимите групи от обществото – жени, младежи и представители на малцинствата, справянето с възрастовата дискриминация, подобряването на работната среда и т.н. Националните парламенти имат важно значение за иницииране и приемане на необходимите мерки, осигуряващи държавните политики в сферата на заетостта, се посочва в документа.

На форума парламентаристите от държавите-членки на ЧИС приеха и препоръка, свързана с правните и политически аспекти на развитието на транспортните маршрути в Черноморския регион.

В края на 54-ата Генерална асамблея на ПАЧИС България предаде председателството на организацията на Грузия. За Грузия е голяма чест и отговорност да поеме председателството, ще работим за преодоляване на противоречията и за утвърждаването на ПАЧИС като ефективна и силна структура, заяви заместник-ръководителят на грузинската делегация г-н Заза Габуня.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини