Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Делегация на Народното събрание участва в Генералната асамблея на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
08/11/2019

Делегация на Народното събрание участва в Генералната асамблея на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива в Рим. Основна тема на двудневния форум в италианската столица беше „Развитие на инфраструктурите за по-конкурентен бизнес в района на Централноевропейската инициатива“. По нея изказване направи ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива (ПИЦЕИ) Валери Симеонов.

Пред участниците в Генералната асамблея на ПИЦЕИ Валери Симеонов отбеляза, че инвестициите в инфраструктурата могат да увеличат икономическия растеж с 2,5 процентни пункта. По думите му наличието на работеща и достъпна инфраструктура е задължително условие за развитието на икономиката и постигането на устойчив икономически растеж. Основен фактор за доброто функциониране на инфраструктурата е активното и ползотворно партньорство между обществения и частния сектор, подчерта Валери Симеонов.

България полага усилия за своята транспортна свързаност както с основните два европейски коридора, които минават през територията й, така и със своите съседи на Балканския полуостров, посочи ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПИЦЕИ. По думите му освен транспортната свързаност, участниците в Генералната асамблея на организацията трябва да обсъдят и други фактори, които придобиват все по-голямо значение за икономиките на страните от ЦЕИ. Сред тях Валери Симеонов открои дигитализацията и иновациите. Необходимо е да се стимулират инвестициите в разработки с висока добавена стойност и използването на модерни технологии, подчерта той и добави, че съществуват благоприятни предпоставки и подходящи условия за създаването на регионален дигитален хъб.

Ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПИЦЕИ Валери Симеонов представи пред участниците в Генералната асамблея на организацията отчет за дейността на Генералния комитет по политически въпроси и вътрешен ред за 2018 - 2019 г. В него се посочва, че участниците в заседанията на комитета са приели заключение, с което призовават за активизиране на интерпарламентарния диалог по интеграцията на страните от Западните Балкани в ЕС, за развитие на ПИЦЕИ като гъвкава и прагматична платформа за регионално сътрудничество с акцент върху дейностите, подкрепящи интеграцията на страните от Западните Балкани и за подобряване на видимостта на интерпарламентарния формат чрез изпращане на ясно съобщение до институциите на ЕС и европейската общественост по въпросите от стратегическо значение за Европа – процеса на разширяване, енергийната и инфраструктурната свързаност, борбата с организираната престъпност и др.

В заседанието на Генералната асамблея на ПИЦЕИ участваха и членовете на делегацията на Народното събрание в организацията Атанас Костадинов и Кръстина Таскова.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини