Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В Народното събрание се проведе работна среща на д-р Нигяр Джафер, заместник- председател на парламента, г-жа Адлен Шефкет, председател на групата за приятелство България – Узбекистан и г-жа Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване с г-н Улугбек Мухмадиев, Омбудсман на Република Узбекистан
25/09/2019
В Народното събрание се проведе работна среща на д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на парламента, Адлен Шефкет, председател на Групата за приятелство България – Узбекистан и Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване с Улугбек Мухмадиев, Омбудсман на Република Узбекистан, както и с представители от Народното събрание (Oliy Majlis) и нестопанския сектор на Република Узбекистан. Гостите се запознаха с развитието и достиженията на законодателството на Република България по отношение на гражданските организации, включително участието им в законодателния процес. В резултат бе постигнато съгласие за подкрепа на усилията на Узбекистан по отношение на възприемане на законодателния модел, свързан с дейността на нестопанските организации в България, в законодателството на Република Узбекистан. Посещението на работната група е в изпълнение на проект „Програма за съдебна реформа в Узбекистан“, финансиран от Американската агенция за международно развитие в Узбекистан (JRUP/USAID) с цел реформа на законодателството относно организациите с нестопнаска цел и гражданското общество.

В срещата от узбекистанска страна участваха Хамдамбек Атаджанов и Гулноза Саттарова от Институт за проблеми на законодателството и парламентарните изследвания към Законодателната камара на Олий Маджлис на Република Узбекистан, Аскар Маматханов и Улугбек Саидиев от Национално движение „ЮкСалиш”,  Сайора Ходжаева от неправителствена организация „Институт за демокрация и права на човека“, Диловар Кабулова от НПО „Център за подкрепа на граждански инициативи”, Рахима Назарова и Михаил Бояджиев, представители на проекта JRUP/USAID.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини