Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарна делегация участва в Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политиката за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана в Хелзинки
05/09/2019

Парламентарна делегация участва в Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в Хелзинки, Финландия.

Конференцията се провежда на 5 и 6 септември в рамките на Финландското председателство на Съвета на Европейския съюз. Основен акцент в дебатите по време на първия ден от форума е поставен върху предизвикателствата пред сигурността в Балтийския регион и Арктика. Чрез видеовръзка учасниците обмениха мнения с Върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурност и заместник-председател на ЕК Федерика Могерини за приоритетите на ЕС в областта на външната политика, сигурността и отбраната на ЕС. В рамките на дискусията върховният представител подчерта необходимостта от отстояване и продължаване процеса за обединение на държавите членки на ЕС за една силна обща външна политика и обща отбранителна визия, за да може Европа да реагира на глобалните предизвикателства. Основно внимание беше отделено на възможностите за възстановяване на трансатлантическото единство.

Друг важен въпрос е в каква посока се развива Външната политика и политика за сигурност на ЕС и как свързваме тези тенденции с отношенията с НАТО и в частност със САЩ. “Въпросът е как ще бъде водена Европейската външна политика и как тенденцията за отдалечаване на политиката на ЕС и САЩ във външнополитически и икономически аспект ще се отрази на процесите в НАТО. Въпреки постиженията на ЕС в областта на сигурността и отбраната САЩ остава основен гарант на сигурност и отбранителни способности за Европа. Трябва да бъде ясно, че засиленото сътрудничество в областта на отбраната между държавите членки на ЕС не поставя под съмнение водещата роля на Алианса. Заедно ЕС и НАТО трябва да подпомагат държавите от Западните Балкани да преодоляват хибридните заплахи и предизвикателства като радикализация, миграционен натиск и трафик на хора. Затова диалогът между ЕС и САЩ е единственият начин да продължим трансатлантическото сътрудничество, базирано на общи цели и общи интереси”, коментира Джема Грозданова.

През втория ден на форума парламентаристите ще обсъдят теми, свързани с политическите процеси в региона на Западните Балкани, противодействието на хибридните заплахи, развитието на ситуацията в Иран и въпросите на климатичните промени и сигурността. Това е третото поред председателство, което отделя особено внимание на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани, след като през 2018 г. София постави високо в дневния ред на първото българско председателство бъдещето членство на страните от региона в ЕС. Хърватия като следващ председател също определя процеса на интеграция на Западните Балкани за приоритет. Основна роля в конференцията има Дейвид Макалистър, преизбран за председател на Комисията по външна политика в ЕП.

В българската делегация, водена от председателя на Комисията по външна политика на Народното събрание Джема Грозданова, са и председателят на Комисията по отбрана Константин Попов и Джейхан Ибрямов, член на Комисията по отбрана.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини