Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
23/11/2004
Народното събрание прие:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.


2. На първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини