Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Цецка Цачева пред ПА на ПСЮИЕ: 20-ата годишнина на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа е повод за равносметка за постигнатото и дебат за предизвикателствата и нерешените въпроси пред нас
11/06/2016

Новите реалности и споделените перспективи пред страните от Югоизточна Европа обсъждат участниците в Третата пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Сесията, в която участват парламентаристи от 12 страни, беше открита от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, която е председател на Асамблеята.

Днешната тема – „20 години Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа: Регионът – нови реалности и споделени перспективи”, ни дава възможност да обсъдим какво е постигнато досега и какви са предизвикателствата и нерешените въпроси пред нас, отбеляза Цецка Цачева.  Тя подчерта, че през изминалите години ПСЮИЕ е натрупал богат опит, а от 2014 г. успешно функционира и неговото парламентарно измерение. За Народното събрание е чест, че България председателства ПСЮИЕ в годината, в която се отбелязва 20-годишнината от началото на процеса, чийто основи са положени в София през 1996 г.

България винаги е играла основна роля в утвърждаването на ПСЮИЕ като уникална инициатива, базирана върху принципите на всеобхватност, включване и регионална отговорност, като ключ за сътрудничество в Балканския регион, заяви при откриването на сесията заместник-министърът на външните работи Валентин Порязов. Той подчерта, че България е поела председателството на организацията с решимост да продължи взаимното сътрудничество в различни сектори и предоставяйки платформа за развитие в региона. През миналата година, която беше белязана от безпрецедентни предизвикателства, ние съсредоточихме усилията си за постигане на резултати в три ключови области – свързаност, спиране на миграционните потоци и свобода на медиите и изразяването, добави той.

България вложи усилия за повишаване видимостта на нашата организация и утвърждаването й като водещ формат за сътрудничество в региона, подчерта Валентин Порязов. Той уточни, че в рамките на председателството са били организирани повече от 40 събития и инициативи.

Приветствия към участниците във форума бяха изпратени от Парламентарната асамблея на НАТО, Парламентарната асамблея на ОССЕ, Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество и други международни организации. В приветствието си към участниците във форума председателят на комисията по външни работи на Европейския парламент Елмар Брок посочва, че трябва да продължат да се разискват възможностите за по-тясно сътрудничество на европейските парламентарни организации, както и между общоевропейските институции и регионалните парламентарни органи. Парламентаристите носят все по-голяма отговорност да допринасят за намирането на решения, подчертава той. Според Елмар Брок ако парламентаристите си сътрудничат, има по-голям шанс за решаването на тези проблеми.

С Пленарната сесия на ПА на ПСЮИЕ в София завършва българското председателство на организацията. В неговите рамки бяха предприети стъпки за задълбочаване на сътрудничеството между ПА на ПСЮИЕ с Европейския парламент и за създаване на постоянен механизъм за взаимодействие между двете организации. Сред приоритетите на българското председателство бяха енергийната и транспортната свързаност на държавите от Югоизточна Европа, синхронизирането на законодателствата на националните парламенти с правото на ЕС, както и миграционните процеси с оглед необходимостта от законодателна рамка по отношение на миграцията и борбата с тероризма.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини