Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по здравеопазването изслуша информация и обсъди мерки за подобряване работата на Фонда за лечение на деца в чужбина
03/04/2014

Комисията по здравеопазването изслуша информация и обсъди мерки за за подобряване работата на Център „Фонд за лечение на деца в чужбина”.


Извършеният вътрешен одит на фонда за периодите, в които директори са били Павел Александров и Ива Станкова, е показвал, че липсата на прецизно регламентиране на взаимоотношенията между външните експерти и фонда е довело до закъснения при предоставяне на становища, съобщи министърът на здравеопазването Таня Андреева. Има случаи, в които представянето на експертни становища е било забавяно от 1 до 54 дни. Сериозен проблем и за двата периода е и координацията, която фондът осъществява с лечебните заведения в чужбина, тъй като изпращането на оферта, определянето на дата за прием на пациент или осъществяване на преглед не могат да бъдат регулирани от фонда и са в пряка зависимост от болницата. Разписаните вътрешни правила и въведените контролни процедури не гарантират в достатъчна степен постигане целите на фонда за организационно и финансово подпомагане на български граждани до 18-годишна възраст, посочи министърът.


Според Таня Андреева трябва да се помисли оттук нататък какъв бюджет ще има Фондът за лечение на деца за дейността си и как ще се регулира процесът за плащане на медицински изделия, защото все по-голям ресурс от общия отива за изделия. Тя изрази притеснение центърът да не се превърне в мини вариант на НЗОК. Министър Андреева съобщи, че към момента няма кандидат за директор на Фонда за лечение на деца в чужбина.


В отговор на актуален устен въпрос министърът на  здравеопазването посочи, че 2009 г. е започнала работата по изграждането на регистър на психичноболните, но тя е спряна и в момента трябва процесът да бъде рестартиран. Таня Андреева не се ангажира със срокове, в които регистърът ще бъде готов, но посочи, че е възможно той да бъде готов есента.


С 10 гласа «за» и шестима въздържали се Комисията по здравеопазването подкрепи Националната здравна стратегия за периода 2014-2020 г. и предлага на Народното събрание да я приеме.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини