Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов отчете текущото състояние и напредъка при реализацията на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. и представи приоритетите за следващия програмен период 2014 – 2020 г. пред народните представители от ресорната комисия
03/04/2014

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов отчете текущото състояние и напредъка при реализацията на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. и представи приоритетите за следващия програмен период 2014 – 2020 г. пред народните представители от ресорната комисия. Според представените данни към края на месец март тази година общият размер на договорените средства е 99,8 на сто от общия бюджет на програмата. До момента са изплатени 1,588 млрд. лева или 66,9% от предвидения ресурс.

Хасан Адемов отбеляза, че съгласно финансовия план на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” до края на 2014 г. минималният размер на разходите с натрупвания, който трябва да бъде сертифициран, е 735,3 млн. евро. По данни към 21 март 2014 г. размерът на сертифицираните разходи за периода 1 януари 2007 – 9 декември 2013 г. като европейско съфинансиране е 554, 1 млн. евро. Министърът на труда и социалната политика посочи, че за да се избегне т.нар. автоматично освобождаване на средства, необходимото усилие от българска страна трябва да бъде насочено към сертифициране на още 151,7 млн. евро.

В рамките на програмния период общо над 1,870 млн. души са се включили в дейности по оперативната програма. Постигнатият физически напредък сочи, че над 100 хиляди лица са включени в заетост и повече от 400 хиляди лица са се възползвали от различни форми на обучение за повишаване на професионалната си квалификация и придобиване на ключови компетентности. В сферата на образованието са били подпомогнати 580 хиляди души. Повече от 65 хиляди български граждани са получили подкрепа като социални услуги.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов уточни, че с цел подобряване на ефикасността в стратегията на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г. са включени три основни направления – по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и модернизиране на публичните политики в сферата на пазара на труда, здравеопазването, недискриминацията, равните възможности и др.
Общият размер на средствата за България по програмата са близо 895 млн. евро. Хасан Адемов допълни, че в тях са включени и целеви средства от бюджета на Европейския съюз в рамките на 55 млн. евро за Инициативата за младежка заетост. За подкрепа на политиката по заетостта са предвидени 549 млн. евро, а за подпомагане на социално включване – 270. Модернизацията на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването предвижда 38 млн. евро. Толкова са отделените средства за техническа помощ. По отношение на транснационалното сътрудничество са необходими 17 млн. евро.

Заместник-председателят на Комисията по труда и социалната политика в 42-рото Народно събрание Георги Гьоков заяви, че по усвояването на средствата от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” е свършена изключително мащабна работа, защото става дума за много голям брой договори за малки суми. Той призова да се помисли за заетостта и да не се забравят и хората в предпенсионна възраст. Прави ми впечатление, че се говори повече за това какъв процент пари сме усвоили или какво има опасност да загубим, отколкото да отчитаме ефекта върху пазара на труда и върху хората със специфични потребности, подчерта Георги Гьоков.

Народният предтавител от ПГ на ПП ГЕРБ Тотю Младенов обобщи, че Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълнява от три правителства и е безспорно успешна. Според него 2014 г. е много рискова, защото е междинна. Тотю Младенов изрази надеждата си, че Министерството на труда и социалната политика ще направи всичко възможно да застъпи двата програмни периода дори с цената на национално съфинансиране.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини