Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Здравното образование в училище обсъдиха на среща в парламента ученици и народни представители
16/12/2009

Здравното образование в училище обсъдиха на среща в парламента ученици и народни представители

16 декември 2009 г.

Ученици от Първа английска езикова гимназия в София и 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев” в Благоевград посетиха на 16 декември 2009 г. Народното събрание и се срещнаха с председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Огнян Стоичков, със заместник-председателя на Комисията по здравеопазването Пламен Цеков и народния представител от ПГ на ПП ГЕРБ Михаил Николовски. Тийнейджърите запознаха народните представители с рисковите фактори, които застрашават здравето и развитието на младите хора в България и поставиха основните проблеми, за решаването на които според тях е необходима и законодателна намеса.

В срещите със законотворците взеха участие и доц. д-р Стефанка Шпангенберг, завеждащ секция „Детско и училищно здравеопазване” в Националния център по опазване на общественото здраве, д-р Захари Зарков, направление „Психично здраве” в центъра, Нели Петрова, директор на Първа английска езикова гимназия в София и Лилия Стоянова, директор на 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев” в Благоевград. Като домакин на събитието, ръководството на парламента организира посещение на учениците в пленарна зала и образователен тур в сградата на Народното събрание.

Здравното образование в училище трябва да бъде един от ключовите приоритети при промени в законодателството, касаещо младите, коментират от Националния център по опазване на общественото здраве. Също така е необходимо да се промотира и поощрява спортът сред децата и да им се осигури възможност те да спортуват редовно. Много важни за развитието им са и добрият психоклимат и качественото здравно обслужване в училище, осигуряването на възможност за здравословно хранене, противодействие на насилието и ограничаване на рисковете в интернет чрез осигуряване на алтернативни форми на развлечение, смятат експертите.

Председателят на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Огнян Стоичков отбеляза, че здравето на учениците, заедно със спорта и извънкласните форми, е много важен елемент от образованието на децата. Училищата в момента нямат и организационна възможност, а и средства да осигурят адекватна и професионална медицинска помощ, подчерта той. По думите му е време да се направят първите крачки за здравно обучение в българските училища, защото е недопустимо учениците в България да бъдат едни от най-затлъстяващите млади хора в Европа.

Огнян Стоичков посочи, че Националният център по опазване на общественото здраве и други организации са предложили проекти на подзаконови нормативни актове, предвиждащи въвеждане на здравно обучение и те трябва да бъдат предмет на задълбочен анализ. Представените днес положения несъмнено ще бъдат във фокуса на вниманието на Комисията образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, увери учениците Огнян Стоичков.

По време на визитата в законодателната институция младежите подариха на всички депутати по един тематичен календар за 2010 г., който представя мнението на младите хора у нас по горещите теми в живота им. Неговата цел е през всеки ден през новата година да напомня на народните представители да работят с мисъл за младото поколение на България, споделиха учениците.

Визитата в парламента е част от стартиралия в началото на 2009 г. проект на НЦООЗ „Национална кампания за рисковите фактори за здравето и развитието на младите хора – „Открий себе си!”.

Според резултатите от национално представително проучване сред младежи между 13 и 18 години за децата между 13 и 15 години основните проблеми в живота им са тютюнопушенето (61.3%), нездравословното хранене (57%) и употребата на алкохол (56.4%). Мнението на по-големите – между 15 и 18 г., е, че най-голям риск за здравето и развитието им крият насилието в училище (62.8%), употребата на наркотици (62.1%) и престъпността (60.6%).

Сред анкетираните тийнейджъри 60.8% са употребявали цигари, а 75.6% - алкохол. Обезпокояващ е и фактът, че едно от всеки четири деца е употребявал горепосочените вещества многократно. В същото време 17.2% са опитвали трева, а съответно 5.7% - амфетамини и екстази и 2.1 % – хероин и кокаин.

Ниската сексуална култура също е сериозен риск за младите, коментират специалистите. Основен пролбем тук е фактът, че информация за секса подрастващите получават в най-голяма степен от по-големи или на тяхната възраст приятели и интернет сайтове и форуми. Родителите се нареждат едва на четвърто място като източник на информация по тази тема. Това говори, че все още сексът е тема табу в голяма част от семействата на подрастващите. Училището също остава на заден план по този показател, сочат резултатите от изследването.

Мнението на младото поколение за заобикалящите го опасности и рискове безспорно води и до извода, че здравното образование в училище е належащ въпрос, обобщават експертите от Националния център по опазване на общественото здраве. Необходими са общи усилия на родителите, учителите и училищното ръководство, институциите и обществото като цяло, за да се намалят рисковете за здравето на младите, заключават от НЦООЗ.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини