Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Поетапно задължително смесване на горива за дизелови двигатели с биогорива предвиждат законови промени
11/12/2009

Поетапно задължително смесване на горива за дизелови двигатели с
биогорива предвиждат приетите от парламента промени в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата

11 декември 2009 г.

Поетапно задължително смесване на горива за дизелови двигатели с биогорива, предвиждат приети на второ четене от парламента на заседанието на 11 декември 2009 г. промени в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.

Предвидена е имуществена санкция от 200 000 лв. за този, който пуска на пазара течни горива от нефтен произход, които не съдържат регламентираното количество биогориво. Целта е подобряване на законовите разпоредби за постигане на реално предлагане и потребление в транспорта на горива от нефтен  произход, съдържащи биокомпонент.

Според разработената и приета от МС Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г. е заложен дял от 2 процента на биогоривата в потреблението на бензин и дизелови горива през 2008 г;  5,75 на сто - през 2010 г.; 10 процента - 2020 г.

На базата на направения анализ на европейските практики и съпоставка със ситуацията в България, според която тези срокове не се изпълняват, новото предложение предвижда въвеждане на задължително изискване за смесване на конвенционалния дизел с биодизел в постепенно нарастваща схема. От 1 март 2010 г. горива със съдържание на биодизел минимум 2 процента обемни. От 1 септември 2010 г - 3 на сто обемни, а от 1 март 2011 година - със съдържание на биодизел минимум 4 на сто обемни.

Същевременно е предвиден двумесечен срок за всяка от стъпките, в който бензиностанциите се задължават да предлагат на пазара само съответстващи на тези изисквания дизелови горива. Така реалното предлагане на дизелови горива с биодизел ще започне от 1 май 2010 г., а следващите стъпки за повишаване на задължителния минимум ще се реализират съответно от 1 ноември 2010 г. и от 1 май май 2011 г.

Парламентът ратифицира Решение на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България.

Решението е свързано с удължаване на срока, предвиден в Европейското споразумение по изпълнение на програмата за преструктуриране на стоманодобивния сектор и бизнес планове на получилите държавна помощ стоманодобивни предприятия, отговарящи на изискванията на Европейското споразумение. За България  такова предприятие е "Кремиковци" АД, уточняват в мотивите към проектозакона вносителите от Министерския съвет.
Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси отговаряха вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на отбраната Николай Младенов, министърът на правосъдието Маргарита Попова,  министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, министърът на здравеопазването Божидар Нанев и министърът на културата Вежди Рашидов.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини