Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГМБХ и "Набуко Газ Пайплайн България" - ЕООД, във връзка с тръбопроводната система Набуко
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГМБХ и "Набуко Газ Пайплайн България" ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко
Дата на приемане 22/05/2012
Брой/година Държавен вестник 42/2012

 


УКАЗ № 199

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл“ ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България“ – ЕООД, във връзка с тръбопроводната система Набуко, приет от ХLI Народно събрание на 22 май 2012 г.

Издаден в София на 29 май 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл“ ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България“ – ЕООД, във връзка с тръбопроводната система Набуко

Член единствен. Ратифицира Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл“ ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България“ – ЕООД, във връзка с тръбопроводната система Набуко, подписано на 8 юни 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 май 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5250