Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини ("Advance Purchase Agreement") с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 31/07/2020 71/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения 31/07/2020 71/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 30/07/2020 71/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги 29/07/2020 71/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност 29/07/2020 71/2020
Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г. 24/07/2020 69/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 23/07/2020 70/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта 23/07/2020 69/2020
Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията 22/07/2020 68/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване 22/07/2020 69/2020