Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г. 16/10/2020 92/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели 14/10/2020 92/2020
Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс 08/10/2020 88/2020
Закон за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията 07/10/2020 89/2020
Закон за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз 07/10/2020 89/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците 07/10/2020 89/2020
Закон за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург 30/09/2020 87/2020
Закон за ратифициране на Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание 30/09/2020 87/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 30/09/2020 86/2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите 25/09/2020 85/2020