Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Бангладеш
5 народни представители към дата
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ