Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Финландия
7 народни представители към дата
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА