Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Унгария
12 народни представители към дата
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ