Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Украйна
26 народни представители към дата
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ
БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ