Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Нидерландия
17 народни представители към дата
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПОПОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ