Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - КНДР
9 народни представители към дата
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ