Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Катар
12 народни представители към дата
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ