Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Камбоджа
6 народни представители към дата
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ