Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Бразилия
0 народни представители към дата
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ЗОЯ ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
АРИФ САМИ АГУШ
БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ШОПОВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
РУМЕН КИРЕВ ДАНЕВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
ТОДОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК