Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт
Дата 25/01/2010
Входящ номер 054-05-8
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/02/2010
Текст на питането
Текст на отговор