Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на МВР за разработване на правила и осъществяване на контрол за спазване на регламента и правилата за автомобили, ползващи специален режим на движение
Дата 22/01/2010
Входящ номер 054-05-5
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/02/2010
Текст на питането
Текст на отговор