Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки
Дата 19/01/2010
Входящ номер 054-05-3
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/01/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/01/2010
Текст на питането
Текст на отговор