Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно актуално правно състояние на условията за осъществяване на концесия и изпълнение на договорните задължения на концесионера
Дата 14/01/2010
Входящ номер 054-05-1
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/01/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 01/02/2010
Текст на питането
Текст на отговор