Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно непоследователната политика на правителството по отношение на държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване
Дата 17/11/2009
Входящ номер 954-05-35
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор