Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно откази на Държавен фонд "Земеделие", Разплащателна агенция, Централно управление за финансиране на част от заявления за подпомагане на мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", ос 3 от ПРСР 2007-2013 г.предвиждащи дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5 от наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Пограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и произтичащите от това правни, финансови и социално-икономически щети за засегнатите общини и техните граждани.
Дата 06/11/2009
Входящ номер 954-05-30
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/11/2009
Дата на отговор Писмен отговор на 19/11/2009
Текст на питането
Текст на отговор