Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно резултатите от дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция и изпълнението на правомощията за защита на финансовите интереси на Република България, произтичащи от Закона за държавната финансова инспекция при осъществяването на последващия контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки
Дата 09/04/2019
Входящ номер 954-05-17
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/04/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/04/2019
Текст на питането
Текст на отговор