Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно наличен национален капацитет и интерес за използването на финансови инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020 г.
Дата 28/02/2019
Входящ номер 954-05-15
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/03/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/03/2019
Текст на питането
Текст на отговор