Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно състояние на третокласната пътна мрежа в Република България
Дата 27/10/2016
Входящ номер 654-05-94
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 26/01/2017
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор