Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение създаване на заетост на хората в предпенсионна възраст
Дата 08/09/2016
Входящ номер 654-05-87
Адресат Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/09/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 16/09/2016
Текст на питането
Текст на отговор