Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД
Дата 13/07/2016
Входящ номер 654-05-79
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор