Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно правителствената политика по отношение на миграционния натиск през 2016 г
Дата 13/07/2016
Входящ номер 654-05-77
Адресат Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор