Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно общата политика на правителството, във връзка с дейността на паравоенни организации и мерките за опазване на обществения ред
Дата 30/06/2016
Входящ номер 654-05-71
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор