Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно системата за управление, в т.ч. събиране и разходване, на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България
Дата 06/06/2016
Входящ номер 654-05-60
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/06/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/07/2016
Текст на питането
Текст на отговор