Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за изпълнение на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка относно цялостен Независим анализ на дейността на българската прокуратура и продължаване на съдебната реформа
Дата 01/06/2016
Входящ номер 654-05-59
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/06/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/07/2016
Текст на питането
Текст на отговор