Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно мерки в областта на социалната политика, свързани с тежките демографски процеси
Дата 25/05/2016
Входящ номер 654-05-54
Адресат Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/06/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/06/2016
Текст на питането
Текст на отговор