Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за подпомагане на малките и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост
Дата 10/05/2016
Входящ номер 654-05-51
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/06/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 30/06/2016
Текст на питането
Текст на отговор