Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно необходимостта от промяна на формата и съдържанието на Експертните решения на ЛКК и ТЕЛК
Дата 26/11/2015
Входящ номер 554-05-113
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/12/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 10/12/2015
Текст на питането
Текст на отговор